You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tổng đài Panasonic KX-NS300 (6Co-32Ext)

Liên hệ

Số lượng

Thêm vào giỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tổng đài Panasonic KX-NS300 (6Co-32Ext)

Khung chính tổng đài KX-NS300

Tích hợp sẵn:
- 6 trung kế analog, 16 máy nhánh analog, 2 port Digital
- 2 kênh Disa, voicemail cơ bản (2h ghi âm lời chào, tin nhắn)
- Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến
- Có 2 khe cấm card trung kế và 2 khe cấm card máy nhánh

Mở rộng tối đa 3 khung phụ
- Tối đa 142 port trung kế, 12/24/36/48 trung kế analog
- Tối đa 192 port máy nhánh, 32/64/96/128 máy nhánh analog
- Hỗ trợ tối đa 16 kênh IP trunk (H323/SIP) và 32 máy nhánh IP (chuẩn H323 hoặc SIP)

Card mở rộng 16 port máy nhánh analog
- Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến

Bàn lập trình lập trình KX-DT543
© Bản quyền thuộc về canhtoan.com: Tất cả: 80997 - Hôm nay: 267 - Đang truy cập: 5