You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Đầu đọc thẻ nhớ SSK SCRS - 600

69,000 VNĐ
Danh mục sản phẩm: Phụ kiện Đọc thẻ - Chia USB
Giao tiếp cổng: USB
Hỗ trợ : MIC SD

Số lượng

Thêm vào giỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Đầu đọc thẻ nhớ SSK SCRS - 600

Mã sản phẩm: Reader SSK SCRS - 600
Kết nối: USB
Hỗ trợ:Micro SD


 
© Bản quyền thuộc về canhtoan.com: Tất cả: 81068 - Hôm nay: 338 - Đang truy cập: 8