You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hướng dẫn đặt hàng

Cảnh toàn: 2023-02-09 13:44:48
HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

1/ Chọn sản phẩm cần mua, “ĐẶT NGAY” hoặc  “THÊM VÀO GIỎ” để chọn tiếp sản phẩm khác
2/ Chọn “Phương Thức Thanh Toán”
3/ Điền “Thông Tin Khách Hàng”
4/ Chọn “Đặt hàng”5/ Đặt hàng thành công
Trân trọng cám ơn Quý Khách Hàng ủng hộ chúng tôi !
© Bản quyền thuộc về canhtoan.com: Tất cả: 1068773 - Hôm nay: 1366 - Đang truy cập: 7